Čistíme

UN 

1114 Benzen                                                                                                               

1170 Etanol                                                                                                                

1202 Nafta motorová                                                                                               

1202 ĽVO                                                                                                                    

1202 Minerálne oleje                                                                                                 

1202 Trafoolej                                                                                                           

1203 Benzín                                                                                                               

1219 Isopropanol                                                                                                      

1223 Petrolej                                                                                                               

1230 Metanol      

1263 Fermež                                                                                                               

1267 Ropa surová                                                                                    

1268 ŤVO                                                                                                                    

1268 Decht   (Bitumen)                                                                                                          

1274 Propanol                                                                                                            

1294 Toluen                                                                                                                

1307 Xylen                                                                                                                  

1992 Surový benzol                                                                                                      

Lúhy (1791,1814, 1824 ...)                                                                           

Minerálne kyseliny (1789, 1796, 1805, 1830, 2031, 2032 ...)                              

Alkoholy   C4 - C8                                                                                            

Bionafta                                                                                              

Parafin                                                                                                               

Rastlinné oleje, tuky                                                                                       

Melasa                                                                                                               

Tálový olej                                                                                                        

Osobné vozne - odstranenie "grafiti"

 

Ďalšie poskytované služby

1) Meranie výbušnosti                              

2) Čistenie vonk. povrchu                         

3) Čistenie vnút. povrchu                          

4) Bezpečnostné vyparenie                   

5) Vyparenie výpustných ventilov        

6) Vyparenie topných hadov                                 

7) Čistenie pod šikmými plechmi 

 

Ďalšie substráty a služby budú v prípade potreby dohodnuté podľa konkrétnej požadavky.

Štandardná výstupná kvalita vozňa je podľa bodu 1.3.3. tabulky UIP. V prípade požiadavky na iný stupeň čistoty bude dohodnuté individuálne.

Pre väčšie množstvo vozňov je možné dohodnúť individuálné množstevné rabaty.

 

Z technologických dôvodov nečistíme cisterny po techto substrátoch:

1) Anilín

2) Asfalt

3) Tekutá síra